Het Rock Your Mind programma voor leerlingen

We zeggen vaak: ‘Je zit op school om te leren’. Maar weten kinderen wel wat ‘leren’ betekent? Hoe leren werkt in het brein? Wat je nodig hebt om te kunnen leren en welke gedachten en gevoelens er bij komen kijken?

 

Het Rock Your Mind programma voor leerlingen is gericht op de ontwikkeling (of het behouden) van een groeimindset. 

Willen we dat kinderen:

* intrinsiek gemotiveerd en nieuwsgierig zijn;

* vol zelfvertrouwen en passie gericht zijn op ontwikkelen;

* veerkrachtig om kunnen gaan met fouten en verandering;

* hun talenten ontdekken en benutten;

* persoonlijk leiderschap ontwikkelen.

Dan is het van groot belang dat kinderen beschikken over een groeimindset. 

 

Het programma

Voorafgaand aan de lessenserie organiseren we een informatiebijeenkomst voor leerkrachten en ouders. Door hen actief te betrekken, willen we het bereik van ons programma vergroten. Zo krijgen kinderen ook buiten het programma de kans om op te groeien in een stimulerende omgeving die een groeimindset bevordert.

 

In een serie van 8 lessen gaan we aan de slag met een groep. 

 

We starten de Rock Your Mind training met breinologie. Kennis over de werking van het brein en de plasticiteit daarvan, heeft een positief effect op leren en leerprestaties. Wanneer kinderen namelijk weten hoe het brein werkt en hoe veranderbaar het is, zullen zij meer gemotiveerd zijn om te leren. Daarna gaan we in op de verschillende mindsets en de kenmerken daarvan. We maken ze bewust van hun eigen mindset en ze leren eigen patronen en gedachten herkennen. 

Deze bewustwording is noodzakelijk om te kunnen veranderen en de regie te kunnen nemen over hun gedachten en gedrag. Met deze kennis en inzichten leren we de kinderen wat leren is, bieden we tools, maken we ze nieuwsgierig en begeleiden we ze in het leerproces. 

 

Het Rock Your Mind programma voor leerlingen is als volgt opgebouwd:

  • Les 1 Breinologie
  • Les 2 Hoe denk ik?
  • Les 3 De kracht van gedachten
  • Les 4 Uitdagingen
  • Les 5 De leerkuil
  • Les 6 Fouten maken
  • Les 7 Groeitaal
  • Les 8 Afsluiting

Voor wie:

Groep 6 t/m 8 van het primair onderwijs en de de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs. 

De leerkracht/mentor van de groep is aanwezig bij de trainingen, zodat hij of zij tools en tips krijgt om na de training zelf vorm te geven aan een groeimindsetcultuur in de klas. 

 

Duur:

Informatiebijeenkomst van 1 uur voor ouders van de betreffende klas en leerkrachten. 

8 lessen van 1,5 uur. 

 

Locatie: 

De training vindt plaats op de school zelf in het klaslokaal. 

 

Investering:

Prijs op aanvraag