Het rock your mind programma voor schoolteams

Lerende groeicultuur voor leerlingen

De grootste bijdrage aan de ontwikkeling van een groeimindset die je als onderwijsprofessional kan geven, is niet die ene les of activiteit, die mooie poster, slinger of groeitaal. Het gaat om de mindset van de leerkrachten en eigenlijk van het hele team. 

Wanneer het hele team de groeimindset omarmt, zullen zij een lerende groeicultuur bieden waarin elke dag en in elke ruimte de groeimindset boodschap wordt gegeven.

Een kansrijke omgeving waar leerlingen zich veilig, gezien en gewaardeerd voelen. Waardoor ze uitgedaagd worden en de kans krijgen om hun volledig potentieel te ontdekken en te bereiken. Het proces van groei staat centraal en er wordt gedacht in kansen en mogelijkheden. Leerkrachten hebben dan ook ‘hoge’ verwachtingen van de leerlingen. Hieronder verstaan we een realistische, maar positieve verwachting dat de leerling zich verder kan ontwikkelen vanaf het huidige niveau. 


Professionele, lerende cultuur

Deze groeicultuur zal tevens een waardevolle bijdrage leveren aan een professionele, lerende cultuur binnen de school. Niet alleen leerlingen, maar ook de onderwijsprofessionals zullen zich vol passie optimaal kunnen ontwikkelen. Samen komen ze in beweging door met en van elkaar te leren, open te staan voor feedback, uitdagingen aan te gaan en veranderingen te omarmen. Met als missie het bieden van kansrijk onderwijs voor alle kinderen. 


Met het Rock Your Mind programma voor teams kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:


> Breinologie. De werking en flexibiliteit van het brein

> De Mindset-theorie van Carol Dweck

> Bewustwording persoonlijke mindset

> Bewustwording rol mindset in het onderwijs 

> Foutvriendelijke omgeving

> Groeigericht communiceren

> Groeigericht klimaat

> Feedbackcultuur

> Self-efficacy

> team-efficacy

> breindidactiek

Is dit waar jullie als school voor willen gaan?  Wij denken graag met jullie mee om een passende training samen te stellen. 


Voor wie:

Teams Primair en Voortgezet onderwijs

max. 25  personen per bijeenkomst. 

Voor meer personen rekenen we een meerprijs


Wat bieden we:

Kennis & inspiratiesessies 

Trainingen 

Duur in overleg/maatwerk


Locatie:

De school zorgt voor een geschikte ruimte met digibord. 


Investering:

Prijs op aanvraag